Vergoedingen

Voor diverse behandelingen ( Diabetes, Reuma en overige medische voetbehandelingen ) is het mogelijk om via de zorgverzekeraar vergoeding te krijgen … U kunt dit nazien op uw verzekeringspolis.

Uitleg voor vergoeding Diabetes:

Bij DM-patiënten is in het verleden door de praktijkondersteuner van de huisarts (POH) of diabetisch verpleegkundige van de internist een zogenaamde Simm’s classificatie vastgesteld. Deze Simm’s classificatie (= zorgzwaarte van uw voeten i.v.m. Diabetes Mellitus) zal een leidraad worden voor het toekennen van een zorgprofiel (0 t/m 4) en het opstellen van een individueel zorgplan. Dit zorgplan wordt m.i.v. 1 januari 2015 opgesteld door een Podotherapeut. In het zorgplan staat opgenomen hoeveel keer per jaar een DM patiënt de podotherapeut en pedicure mag consulteren ten laste van de basisverzekering.

Indien u in aanmerking komt voor vergoeding uit de basisverzekering, declareert uw pedicure in het vervolg een gedeelte van uw voetzorg bij uw podotherapeut en zal van u een bijdrage vragen van € 13,00 of          € 13,00 bij ambulante voetzorg voor meerzorg van de behandeling. Dit bedrag betaalt u rechtstreeks aan uw pedicure. Hiervan ontvangt u desgewenst een nota.

In de praktijk wordt met verschillende podotherapeuten samen gewerkt!