AVG

Annelies Voetverzorging – Medisch Pedicure,

Gevestigd aan de Lucas van Leydenstraat 11, 7944 GZ in Meppel , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact gegevens:

Annelies van Zanten

Lucas van Leydenstraat 11

7944 GZ Meppel

Tel. 0522-263066

Anneliesvoetverzorging.nl

Email: info@anneliesvoetverzorging.nl

Annelies van Zanten is de Functionaris Gegevensbescherming van Annelies Voetverzorging en zij is te bereiken via info@anneliesvoetverzorging.nl.

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Annelies Voetverzorging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens + evt. adresgegevens van het contact persoon

– Telefoonnummer + evt. van het contact persoon

– Mailadres + evt. van het contactpersoon voor het versturen van nota’s

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk. Indien dit in belang van de behandeling is:

– Medicijngebruik / allergie (indien dit in belang van de behandeling is)

– Staat van de voeten (noodzakelijk voor de behandeling)

– Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@anneliesvoetverzorging.nl, dan verwijderen ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik de persoonsgegevens verwerk:

Annelies Voetverzorging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van mijn dienst en producten

– Om goederen en diensten bij u te leveren

– Annelies Voet verzorging verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig hebben voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Annelies Voetverzorging neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Annelies Voetverzorging ) tussen zit. Annelies Voetverzorging gebruikt de volgende computerprogramma’s en / of -systemen: PodoFile – dit wordt gebruikt voor het verwerken van uw gegevens / voetproblemen voor een optimale voetverzorging. En via inlogcodes programma’s van diverse podotherapeuten om zo uw declaratie en / of communicatie te kunnen verwerken. Ook gaat de communicatie met derden ( bijvoorbeeld de podotherapeut ) via een beveiligde weg indien deze niet beschikt over een computerprogramma. Annelies Voetverzorging maakt geen gebruik van online boekingen

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens:

Annelies Voetverzorging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie)                                (Termijn)                    (behandeling wel/niet klant)

Voor en Achternaam                > Bewaartermijn > Zo lang ze klant blijven > per kwartaal

Geslacht                                 > Bewaartermijn > Zo lang ze klant blijven > per kwartaal

Geboortedatum                       > Bewaartermijn > Zo lang ze klant blijven > per kwartaal

Adresgegevens                       > Bewaartermijn > Zo lang ze klant blijven > per kwartaal

Telefoonnummer                    > Bewaartermijn > Zo lang ze klant blijven > per kwartaal

Mailadres                               > Bewaartermijn > Zo lang ze klant blijven > per kwartaal

Medicijngebruik/allergie          > Bewaartermijn > Zo lang ze klant blijven > per kwartaal

Staat van de voeten               > Bewaartermijn > Zo lang ze klant blijven > per kwartaal

Facturen                                > Bewaartermijn > Blijven 7 jaar bewaard i.v.m. belasting

Afspraken                              > Bewaartermijn > Blijven 7 jaar bewaard i.v.m. Belasting

Delen van persoonsgegevens met derden:

Annelies Voetverzorging verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, met uw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mocht dit noodzakelijk zijn dan gaat dit via een veilige weg.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

Annelies Voetverzorging gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Annelies Voetverzorging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@anneliesvoetverzorging.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Annelies Voetverzorging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen.

Via Provoet “De Geschillencommissie”. De geschillencommissie is onafhankelijk, onpartijdig en deskundig. De procedure is eenvoudig en snel. De uitslag is bindend voor beide partijen. Dit kan via de volgende link:

https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/

Of via de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveilig ik persoonsgegevens:

Annelies Voetverzorging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Er worden wachtwoorden gebruikt en zakelijke anti virus beveiliging op de zakelijke laptop.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@anneliesvoetverzorging.nl.